L4A


Op verkenning in onze schoolomgeving

Godsdienst: mens en natuur

In groepjes aan de slag
We maakten een natuur-memory van natuurpracht in onze tuin. 
Geniet maar mee van de foto's gemaakt door enkele kinderen zelf:
Hier zie je ons aan het werk in onze klas